Ogłoszenie o likwidacji POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BYŁYCH PIŁKARZY

Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały nr 14/III/2016 Walnego Zebrania Członków POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BYŁYCH PIŁKARZY z siedzibą w Warszawie, KRS 0000313778, z dnia 24.03.2016 r. w sprawie postawienia POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BYŁYCH PIŁKARZY w stan likwidacji i jego rozwiązania wszczęta została likwidacja POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BYŁYCH PIŁKARZY. Adres dla korespondencji: 05-500 Żabieniec, ul. Łąkowa 1.

Likwidatorem stowarzyszenia został ustanowiony Dariusz Dziekanowski.

Wzywa się do składania ewentualnych roszczeń w stosunku do Stowarzyszenia w terminie do 30.03.2017 r. na powyżej podany adres Stowarzyszenia.

Logowanie

Odwiedziło Nas:

Dzisiaj42
Ten Miesiąc2075
Wszystkich159921

 Partnerzy: